Kullanıcı deneyimi (User Experience) nedir ve neden önemlidir?

Kullanıcı Deneyimi (User Experience), bir ürün veya hizmeti kullanan kişinin duygu, düşünce ve davranışlarını ifade eder. Bu, kullanıcıların ürünü veya hizmeti nasıl kullandıklarını, ne zaman kullandıklarını ve niçin kullandıklarını da kapsar. Kullanıcı deneyimi, ürün veya hizmetin kullanımı sırasında oluşan tüm etkileşimleri, yaratılan duyguları ve ortaya çıkan düşünceleri de içerir.

Kullanıcı deneyimi, bir ürün veya hizmetin tasarımı, yapımı ve pazarlanması süreçlerinde önemli bir rol oynar. İyi bir kullanıcı deneyimi, kullanıcıların ürünü veya hizmeti kullanmayı tercih etmelerine, tavsiye etmelerine ve tekrar kullanmaya istekli olmalarına neden olur. Aynı zamanda, iyi bir kullanıcı deneyimi, bir ürün veya hizmetin satışlarını ve marka sadakatini artırır ve müşteri memnuniyetini yükseltir. Bu nedenle, kullanıcı deneyimi tasarımı, bir ürün veya hizmetin başarısının anahtarıdır.

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Süreci

Kullanıcı Araştırması 

Kullanıcı araştırması, bir ürün veya hizmetin kullanıcı deneyimi tasarımı sürecinin ilk aşamasıdır. Bu aşamada, ürün veya hizmetin hedef kullanıcı kitlesinin demografik özellikleri, ihtiyaçları ve beklentileri belirlenir. Kullanıcı araştırması, ürün veya hizmeti kullanacak olan kullanıcıların ihtiyaçlarını anlamaya yöneliktir ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda ürün veya hizmetin tasarımı ve özellikleri belirlenir.

Kullanıcı araştırması, farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Bu yöntemler şunlardır:

 • Mülkiyet çalışmaları: Kullanıcıların evlerinde veya işyerlerinde çalışmalar yapılır ve kullanıcıların nasıl çalıştıkları, nasıl bir ortamda çalıştıkları gibi konular hakkında bilgi toplamaya yöneliktir.
 • Görüşme: Kullanıcılarla yüz yüze veya telefon görüşmesi şeklinde yapılan çalışmalardır. Bu görüşmeler, kullanıcıların ihtiyaçları, beklentileri ve davranışları hakkında bilgi toplamaya yöneliktir.
 • Anketler: Kullanıcıların doldurdukları yazılı veya online olarak oluşturulan anketlerdir. Bu anketler, kullanıcıların ihtiyaçları, beklentileri ve davranışları hakkında bilgi toplamaya yöneliktir.
 • Grup görüşmeleri: Belirli bir konu hakkında kullanıcıların yüz yüze katıldıkları görüşmelerdir. Bu görüşmeler, kullanıcıların düşüncelerini, beklentilerini ve davranışlarını hakkında bilgi toplamaya yöneliktir.
 • Özel etkinlikler: Kullanıcıların katılımıyla düzenlenen özel etkinliklerdir. Bu etkinlikler, kullanıcıların ihtiyaçları, beklentileri ve davranışları hakkında bilgi toplamaya yöneliktir.
 • Örneklem çalışmaları: Belirli bir kullanıcı kitlesinden seçilen örneklemler üzerinde yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalar, kullanıcıların ihtiyaçları, beklentileri ve davranışları hakkında bilgi toplamaya yöneliktir.

Kullanıcı deneyimi tasarımı, bir ürün veya hizmetin kullanımı sırasında insanların beklentilerini karşılayan ve onları tatmin eden tasarımdır.

Jakob Nielsen

İhtiyaçların Belirlenmesi

İhtiyaçların belirlenmesi, bir ürün veya hizmetin kullanıcı deneyimi tasarımı sürecinin ikinci aşamasıdır. Bu aşamada, ürün veya hizmetin hedef kullanıcı kitlesinin ihtiyaçları belirlenir ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda ürün veya hizmetin tasarımı ve özellikleri belirlenir.

İhtiyaçların belirlenmesi, farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Bu yöntemler şunlardır:

 • Kullanıcı araştırması: Kullanıcıların ihtiyaçları hakkında bilgi toplamaya yönelik olarak yapılan çalışmalar.
 • Örüntülerin tespiti: Kullanıcıların bir ürün veya hizmeti nasıl kullandıkları ve ne zaman kullandıkları gibi konular hakkında bilgi toplamaya yönelik olarak yapılan çalışmalar.
 • Kullanıcı beklentilerinin belirlenmesi: Kullanıcıların bir ürün veya hizmetten ne tür beklentileri olduğu hakkında bilgi toplamaya yönelik olarak yapılan çalışmalar.

İhtiyaçların belirlenmesi, ürün veya hizmetin tasarımı ve özelliklerini belirlerken yararlı olacak birçok bilgi toplar. Bu bilgiler, ürün veya hizmetin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek sorunları önceden tespit etmeyi ve bunları çözmeyi kolaylaştırır.

Prototip oluşturma

Prototip oluşturma, bir ürün veya hizmetin kullanıcı deneyimi tasarımı sürecinin üçüncü aşamasıdır. Bu aşamada, ürün veya hizmetin tasarımı ve özellikleri belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulan bir modele dayanır. Prototip, ürün veya hizmetin nasıl çalışacağını gösterir ve bu sayede kullanıcıların deneyimlerini simüle etme imkanı sağlar.

Prototip oluşturma, farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Bu yöntemler şunlardır:

 • Fiziksel prototip: Ürün veya hizmetin fiziksel bir modeli olarak oluşturulan prototiptir. Bu prototip, ürün veya hizmetin nasıl görüneceğini ve nasıl çalışacağını gösterir.
 • Görsel prototip: Ürün veya hizmetin görünüşünü simüle eden görsel bir prototiptir. Bu prototip, ürün veya hizmetin nasıl görüneceğini gösterir.
 • İnteraktif prototip: Ürün veya hizmetin kullanımını simüle eden interaktif bir prototiptir. Bu prototip, kullanıcıların ürün veya hizmeti nasıl kullanacaklarını gösterir.

Prototip oluşturma, ürün veya hizmetin tasarımı ve özelliklerini daha iyi anlamaya yardımcı olur. Bu sayede, ürün veya hizmetin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar önceden tespit edilebilir ve bunlar çözülür. Prototip oluşturma ayrıca, ürün veya hizmetin kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen değişikliklerin yapılmasını da kolaylaştırır.

Kullanıcı deneyimi tasarımı, bir ürün veya hizmetin kullanımı sırasında insanların duygularına ve düşüncelerine hitap eden tasarımıdır.

Don Norman

Kullanıcı Testleri

Kullanıcı testleri, bir ürün veya hizmetin kullanıcı deneyimi tasarımı sürecinin dördüncü aşamasıdır. Bu aşamada, ürün veya hizmetin prototipi kullanıcılar tarafından test edilir ve bu sayede ürün veya hizmetin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar tespit edilir.

Kullanıcı testleri, farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Bu yöntemler şunlardır:

 • Yüz yüze kullanıcı testleri: Kullanıcıların ürün veya hizmetin prototipini yüz yüze kullandıkları testlerdir.
 • Online kullanıcı testleri: Kullanıcıların ürün veya hizmetin prototipini online olarak kullandıkları testlerdir. 
 • Beta testleri: Ürün veya hizmetin daha sonraki sürümlerinde yapılacak değişikliklerin etkilerini test etmek için yapılan testlerdir. 

Kullanıcı testleri sırasında, kullanıcıların ürün veya hizmeti nasıl kullandıkları, hangi özelliklerin daha sık kullanıldığı gibi bilgiler toplanır. Bu bilgiler, ürün veya hizmetin tasarımı ve özelliklerini iyileştirmeyi hedefleyen değişikliklerin yapılmasına yardımcı olur.

Kullanıcı testleri ayrıca, ürün veya hizmetin pazarlamasına yönelik stratejilerin geliştirilmesinde de yardımcı olur. Bu sayede, ürün veya hizmetin hedef kullanıcı kitlesine en uygun şekilde pazarlanması sağlanır.

Ölçüm ve Analiz

Ölçüm ve analiz, bir ürün veya hizmetin kullanıcı deneyimi tasarımı sürecinin beşinci aşamasıdır. Bu aşamada, ürün veya hizmetin kullanımı sırasında toplanan veriler incelenir ve bu veriler doğrultusunda ürün veya hizmetin kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen değişiklikler yapılır.

Ölçüm ve analiz, farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Bu yöntemler şunlardır:

 • Anketler: Kullanıcıların ürün veya hizmet hakkında düşüncelerini ölçmeye yönelik olarak yapılan anketlerdir. Bu anketler, ürün veya hizmetin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek sorunları tespit etmeyi hedefler.
 • Kullanıcı deneyimlerinin takibi: Kullanıcıların ürün veya hizmeti kullanırken takip edilen verilerdir. Bu veriler, ürün veya hizmetin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek sorunları tespit etmeyi hedefler.
 • Kullanıcı geri bildirimlerinin incelenmesi: Kullanıcıların ürün veya hizmet hakkında yaptıkları geri bildirimlerin incelenmesidir. Bu geri bildirimler, ürün veya hizmetin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek sorunları tespit etmeyi hedefler.

Ölçüm ve analiz, ürün veya hizmetin kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen değişiklikler yapılmasına yardımcı olur. Bu sayede, ürün veya hizmetin hedef kullanıcı kitlesine en uygun şekilde sunulması sağlanır.

Kullanıcı deneyimi tasarımı, bir ürün veya hizmetin kullanımı sırasında insanların düşüncelerini ve davranışlarını etkileyen tasarımdır.

Alan Cooper

İyileştirme

İyileştirme, bir ürün veya hizmetin kullanıcı deneyimi tasarımı sürecinin altıncı aşamasıdır. Bu aşamada, ölçüm ve analiz sürecinde tespit edilen sorunlar çözülür ve ürün veya hizmetin kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen değişiklikler yapılır.

İyileştirme, farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Bu yöntemler şunlardır:

 • Çözüm odaklı iyileştirme: Tespit edilen sorunların çözümüne odaklanarak yapılan iyileştirme çalışmalarıdır. 
 • Kullanıcı odaklı iyileştirme: Kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanarak yapılan iyileştirme çalışmalarıdır. 
 • Ölçeklenebilirlik odaklı iyileştirme: Ürün veya hizmetin ölçeklenebilir hale getirilmesine odaklanarak yapılan iyileştirme çalışmalarıdır. 

İyileştirme, ürün veya hizmetin kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen değişiklikler yapılmasını sağlar.

Kullanıcı Arayüzü Tasarımı

Kullanıcı arayüzü tasarımı, bir ürün veya hizmetin kullanıcılar tarafından nasıl kullanılacağını belirler. Kullanıcı arayüzü tasarımı, bir ürün veya hizmetin kullanıcı deneyimi tasarımı sürecinin önemli bir parçasıdır.

Kullanıcı arayüzü tasarımında amaç, ürün veya hizmeti kullanımını kolaylaştırmak ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu amaç doğrultusunda, ürün veya hizmetin kullanımı sırasında kullanıcıların görecekleri ekranlar, kullanıcıların yapabilecekleri işlemler ve bu işlemleri yaparken kullanacakları araçlar tasarım edilir.

İçerik Yönetimi

İçeriklerin oluşturulması, yönetimi ve güncellenmesi süreci gerçekleştirilir. Bu aşamada, ürün veya hizmetin kullanımı sırasında gösterilecek olan metinler, resimler ve diğer içerikler oluşturulur ve yönetilir.

İçerik yönetimi, farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Bu yöntemler şunlardır:

 • İçerik planlaması: İçerik planlaması, bir ürün veya hizmet için hangi içeriklerin oluşturulacağını belirleyen süreçtir. İçerik planlaması, içeriklerin hedef kullanıcı kitlesine ulaştırılmasına yönelik stratejiler geliştirilmesine yardımcı olur.
 • İçerik oluşturma: İçerik oluşturma, bir ürün veya hizmet için içeriklerin oluşturulması sürecidir. İçerik oluşturma, hedef kullanıcı kitlesine ulaştırılacak içeriklerin tasarımı ve oluşturulmasına yardımcı olur.
 • İçerik yayınlama: İçerik yayınlama, bir ürün veya hizmet için oluşturulmuş içeriklerin yayınlanması sürecidir. İçerik yayınlama, içeriklerin hedef kullanıcı kitlesine ulaştırılmasına yardımcı olur.
 • İçerik yönetimi sistemleri: İçerik yönetimi sistemleri, bir ürün veya hizmet için içeriklerin yönetimi için kullanılan yazılımlardır. İçerik yönetimi sistemleri, içerik oluşturma, yayınlama ve yönetimi gibi işlemlerin otomatikleştirilmesine yardımcı olur.

İçerik yönetimi, ürün veya hizmetin hedef kullanıcı kitlesine ulaştırılacak içeriklerin tasarımı ve yönetimi sürecini kolaylaştırır. Bu sayede, ürün veya hizmetin kullanıcı deneyimi iyileştirilebilir.

Ergonomi

Kullanıcıların bir ürün veya hizmeti nasıl kullandıklarını ve bu kullanım sırasında ortaya çıkabilecek fiziksel ve zihinsel yükleri azaltmayı hedefleyen tasarım ilkeleri belirlenir.

Aksesiblite (Erişilebilirlik)

Özürlü veya özel ihtiyaçları olan kullanıcıların bir ürün veya hizmeti kullanabilmelerine yardımcı olan tasarım ilkeleri belirlenir.

Aksesiblite, bir ürün veya hizmetin tüm kullanıcıların kullanımı için tasarımı anlamına gelir. Aksesiblite, bir ürün veya hizmetin kullanıcı deneyimi tasarımı sürecinin önemli bir parçasıdır.

Aksesiblite, farklı kullanıcı gruplarının bir ürün veya hizmeti kullanımını kolaylaştırmak için tasarım özelliklerini dikkate alır. Örneğin, engelli kullanıcılar için aksesiblite tasarımı, bu kullanıcıların ürün veya hizmeti kullanımını kolaylaştırmak için özel tasarım özellikleri içerebilir.

Başlıca bu başlıklar üzerinde yoğunlaşabiliriz.

 • Görme engellilere yönelik tasarım
 • İşitme engellilere yönelik tasarım
 • Özürlülere yönelik tasarım
 • Dil engellilere yönelik tasarım
 • Renk körlerine yönelik tasarım
 • Tuş takımlarına yönelik tasarım
 • Ekran okuyucularına yönelik tasarım
 • Kullanıcı arayüzüne yönelik tasarım
 • İçerik yönetimine yönelik tasarım
 • Mobil cihazlar için tasarım

Kullanıcı deneyimi tasarımı, bir ürün veya hizmetin kullanımı sırasında insanların zihinsel yükünü azaltan tasarımdır.

Steve Krug

Aksesiblite tasarımı, herkesin ürün veya hizmetleri kullanabilmelerini hedefler. Bu sayede, ürün veya hizmetlerin kullanılabilirliği artar ve kullanıcı deneyimi zenginleşir.

Güvenlik

Kullanıcıların ürün veya hizmeti kullanırken güvende olmalarını sağlamaya yönelik tasarım ilkeleri belirlenir.

Karar Verme Süreci

Kullanıcıların bir ürün veya hizmeti seçerken izledikleri yol ve düşünme süreci anlaşılır.

Kullanım Zevki

Kullanıcıların bir ürün veya hizmeti kullanırken duydukları zevk düzeyi anlaşılır ve ürün veya hizmetin kullanımı sırasında duyulacak olan zevki artırmak için çalışmalar yapılır.

Öğrenme Eğrisi

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Öğrenme Eğrisi  (User Experience Design Learning Curve), bir ürün veya hizmeti kullanmayı öğrenirken kullanıcıların izledikleri yolu gösterir. Bu eğri, kullanıcıların bir ürün veya hizmeti kullanmaya başladıkları anda, öğrenme sürecinin en yüksek olduğu dönem olarak kabul edilir. Bu dönemde, kullanıcılar ürün veya hizmetin nasıl kullanılacağını, hangi özelliklerin ne işe yaradığını ve ne tür deneyimler yaşayacaklarını öğrenirler.

Kullanıcı Deneyimi Öğrenme Eğrisi, genellikle üç aşamadan oluşur:

 • Öğrenme: Kullanıcılar, ürün veya hizmetin nasıl kullanılacağını öğrenirler. Bu aşamada, kullanıcılar ürün veya hizmetin ne tür özelliklerinin olduğunu ve ne işe yaradıklarını öğrenirler.
 • Alışma: Kullanıcılar, ürün veya hizmetin nasıl kullanılacağını öğrendikten sonra, bu bilgileri pratikte kullanmaya başlarlar. Bu aşamada, kullanıcılar ürün veya hizmeti kullanmayı alışkanlık haline getirirler.
 • İlerleme: Kullanıcılar, ürün veya hizmeti alışkanlık haline getirdikten sonra, kullanım sırasında ortaya çıkan sorunları çözmeyi ve ürün veya hizmeti daha etkin kullanmayı öğrenirler. Bu aşamada, kullanıcılar ürün veya hizmetin daha gelişmiş özelliklerini keşfederler ve bunları kullanmayı öğrenirler.

Uygulama ve Ölçme

Kullanıcı deneyimi tasarımı sürecinin son aşamasında, ürün veya hizmetin tasarımı ve özellikleri gerçek kullanıcılar tarafından test edilir ve ölçülür. Bu aşamada, ürün veya hizmetin kullanımı sırasında oluşan deneyimlerin nasıl olduğu anlaşılır ve gerekli gördüğümüzde iyileştirme çalışmaları yapılır.


Aytaç Özdalgıç
Tasarım sektöründe uzun yıllar süren deneyime sahip bir profesyonel olarak, çeşitli kurumsal kuruluşlarda başarılı projelere imza atmıştır. Grafik ve web tasarım konusunda yaratıcı ve etkileyici fikirler üretme kabiliyetine sahiptir ve tasarım programlarını ustaca kullanabilmektedir. Tasarım projelerinin etkin yönetimi ve başarılı koordinasyonu konusunda da geniş bir deneyime sahiptir.
Portföyümü incele